Služby
| autor: Martin Boška

Kluby se budou moct zapojit do tréninku

Karel Rada trénink Pavel Jiřík.jpg foto: Pavel Jiřík

Ve čtvrtek 6. dubna vydalo Ministerstvo zdravotnictví nové Mimořádné opatření, které umožňuje sportovat na venkovních sportovištích. Na jeho základě připravila Ligová fotbalová asociace materiál pro kluby, který shrnuje aktuální tréninkové podmínky a možnosti. 

Doposud se museli hráči připravovat individuálně. Podklady, které LFA pro kluby připravila, uvádí podmínky pro možnou společnou tréninkovou jednotku.

U venkovních tréninků by nemělo záležet na počtu zúčastněných. Asociace přesto v dokumentu doporučuje, aby se hráči rozdělili do více menších skupin a na hřišti se prostřídali. 

Cvičení by měla být sestavena tak, aby hráči dodržovali dvoumetrový odstup, který je stanovený zákonem. Kvůli tomu nebude možné využívat společné treninkové prostory, jako jsou šatny a sprchy. Převlečení, sprchování i cestu si budou hráči řešit samostatně. Na hřišti by měla být jako jedno z opatření umístěna dezinfekce na pravidelné čištění rukou a tréninkových pomůcek.

„Předně bych rád poděkoval panu profesorovi Chlíbkovi z Klinické skupiny COVID-19 MZ a následně i samotnému ministerstvu za vstřícnou spolupráci. Profesionální fotbalisté jsou pro kluby hlavní aktivum. Proto je důležité a podstatné, aby si udržovali svou výkonnost, což v předchozích týdnech nebylo příliš možné. Považujeme za stěžejní, abychom profesionálním fotbalistům zajistili maximální možné podmínky pro trénink. Především z důvodu, aby nebyli v případě ztráty výkonnosti diskvalifikováni na přestupovém trhu. Fotbal je jejich zaměstnáním a v současné situaci jsou omezeni v jeho výkonu,“ prozradil Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Materiál projednala klinická skupina COVID-19 Ministerstva zdravotnictví a s kladným stanoviskem jej předložila ke schválení. Ligová asociace věří, že ministerstvo návrh schválí a poté ho rozešle jednotlivým klubům.