Blogy

Nové povinnosti pro kluby

Martin Boška | 06.08.2020
DSCF6330.JPG foto: Ondřej Zlámal

 

V souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, rozhodl VV FAČR per rollam o novelizaci Soutěžního a Disciplinárního řádu FAČR.

 

Nový Soutěžní řád FAČR řeší např. nové povinnosti členů FAČR (zavedení systému prohlášení o bezinfekčnosti), ale také otázky spojené s případným odložením zápasů nebo řešení hodnocení pořadí v soutěži po ukončení soutěžního ročníku (včetně otázky postupů a sestupů).

 

„Je jasné, že globální boj s onemocněním COVID-19 není bohužel ještě minulostí a všechny zainteresované strany v amatérských soutěžích tak musí vědět, podle jakého manuálu v tomto směru postupovat. Naší prioritou zůstává vždy zdraví hráčů i realizačních týmů, zároveň bychom ale chtěli dohrát i soutěže pod hlavičkou FAČR. Novelizace Soutěžního a Disciplinárního řádu FAČR tak jsou jakýmsi klíčem, jak postupovat v celé řadě situací, které mohou v nadcházejících týdnech nastat,“říká předseda VV FAČR Martin Malík.

 

Součástí novelizace Soutěžního řádu je i povinnost klubů testovat se na COVID-19 před zápasy domácího poháru s týmy z F:L a F:NL. Nesplní-li členský klub tuto povinnost, musí o tom informovat ve lhůtě 48 hodin před začátkem utkání řídící orgán soutěže a utkání bude následně kontumováno ve prospěch družstva profesionálních soutěží bez uložení peněžité pokuty.

 

Zároveň se také doplnil Disciplinární řád FAČR, konkrétně § 56 (Nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí pokračování ve hře) o speciální úpravu v odstavci 5 a 6, kdy, pokud tým v souvislosti s nemocí COVID-19 nenastoupí k utkání a současně nejsou dány podmínky pro jeho odložení (např. hráči z obecné obavy o svoje zdraví nejsou ochotni hrát), bude utkání kontumováno, ale nebude ukládána peněžitá pokuta. Současně se počet kontumací z tohoto důvodu pro vyloučení ze soutěže zvyšuje na šest.

 

„Dnes už je nad slunce jasnější, že v počátku není možné předejít všem situacím, které mohou nastat. Našim úkolem je však vystihnout takových situací co nejvíce. Na druhou stranu je nutná i solidarita ze strany našich členů jednoho k druhém, jakož i k pravidlům samotným. Našim společným cílem musí v této chvíli být zejména snaha o dohrání soutěží, nikoli obcházení pravidel.  Jsme v kontaktu i s dalšími sporty, pravidla by se totiž, alespoň dle našeho názoru, měla lišit co nejméně,“ upřesňuje za Asociaci generální sekretář Jan Pauly.